Czy kredyt i pożyczka to ten sam produkt finansowy?

Kredyt i pożyczka są dwoma różnymi produktami finansowymi. Wie o tym jedynie wąskie grono osób, dlatego często określeń tych używa się jako zamienników. Jakie są więc różnice pomiędzy kredytem a pożyczką?

Kredyt jest pojęciem zarezerwowanym dla banków. Umowa kredytowa musi być zawarta na piśmie, a w jej treści musi być określona kwota zadłużenia, zasady i termin jego spłaty, wysokość oprocentowania wraz z warunkami jego zmiany, czy wysokość prowizji. Cel kredytu musi być także ściśle określony. Wszystkie regulacje dotyczące kredytów są zawarte w prawie bankowym oraz w ustawie o kredycie konsumenckim. Pożyczka jest natomiast pojęciem szerszym, z którego korzystać mogą nie tylko instytucje finansowe, ale również osoby fizyczne. Podstawowe Czytaj dalej

Składanie wniosków kredytowych

Kredyty są bardzo popularnymi produktami finansowymi wybieranymi przez wielu klientów banków w dzisiejszych czasach. Dzięki produktom finansowym oferowanym przez polskie banki istnieje możliwość kupowania nawet bardzo drogich rzeczy bez konieczności długotrwałego oszczędzania. Po wybraniu odpowiedniej oferty i przeanalizowaniu jej cech, należy złożyć wniosek o udzielenie kredytu.

Wnioski można składać w formie papierowej w oddziałach banków, ale istnieje również możliwość ich składania w formie elektronicznej bez konieczności wychodzenia z domu. We wnioskach należy umieścić odpowiednie informacje, a oprócz tego konieczne jest dołączenie innych dokumentów wymaganych przez bank.

Podstawowymi informacjami umieszczanymi we wnioskach kredytowych są dane znajdujące się w dowodzie osobistym kredytobiorcy, czyli jego imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, PESEL itp. Konieczne jest również podanie danych pracodawcy (lub własnej firmy) i określenie kwoty miesięcznych zobowiązań, a także wydatków.

Banki mogą wymagać od swoich klientów dołączania dodatkowych zaświadczeń o zarobkach lub dokumentów ubezpieczeniowych itp. Często konieczne jest podpisanie dokumentacji, na podstawie której bank będzie uprawniony do przejęcia nieruchomości lub samochodu klienta w przypadku braku spłaty rat kredytu.

Jak widać otrzymanie kredytu wiąże się z koniecznością załatwienia pewnych formalności, ale z drugiej strony należy pamiętać, że polskie instytucje finansowe starają się ograniczyć formalności do minimum.

Kredyt dla freelancera

W dzisiejszych czasach bardzo dużą popularnością cieszy się samozatrudnienie w postaci freelancingu. Freelancer to osoba, która jest specjalistą w danej dziedzinie. Może być to tłumacz, copywriter, programista, grafik komputerowy itp. Osoby takie prowadzą własne firmy lub pracują na podstawie umów cywilnoprawnych i obsługują swoich klientów za pośrednictwem Internetu, bez konieczności wychodzenia z domu. Pracownicy tacy nie posiadają umów o pracę, co oznacza, że do niedawna mieli poważne problemy z uzyskaniem kredytów w bankach. Dzisiaj sytuacja ta uległa znaczącej poprawie.

Banki zaczęły dostrzegać fakt, że freelancerzy osiągają znacznie wyższe, regularne dochody niż osoby pracujące na umowach o pracę na czas nieokreślony. W związku z tym chętnie udzielają im kredytów gotówkowych, samochodowych, mieszkaniowych i hipotecznych. Czytaj dalej

Kredyt bez umowy o pracę

Wiadomo nie od dziś, że umowa o pracę nie jest jedyną formą zatrudnienia. Wiele osób prowadzi o firmy lub pracuje w oparciu o umowy cywilnoprawne, czyli tak zwane „śmieciówki”. Wiadomo też, że każdy bank najbardziej przychylnie patrzy na kredytobiorców posiadających umowę o pracę na czas nieokreślony. Czy osoby zatrudnione w innych sposób są zupełnie bez szans na otrzymanie kredytu? Okazuje się, że nie.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej i pojawieniu się dotacji, wiele osób odważyło się i założyło własną działalność gospodarczą. Praca na własny rachunek jest bardzo korzystna, ponieważ to przedsiębiorca sam decyduje o reklamach, czasie pracy i innych aspektach prowadzenia działalności, czyli innymi słowy wysokość zarobków jest uzależniona tylko i wyłącznie od Czytaj dalej

Gdzie można otrzymać pożyczkę nie mając zdolności kredytowej?

Niekiedy, gdy potrzebujemy pilnego wsparcia finansowego, okazuje się, że nie możemy wziąć kredytu w banku, gdyż nie posiadamy zdolności kredytowej. Bank może bowiem stwierdzić, że nasze zadłużenie jest zbyt duże i odmówić nam udzielenia kolejnej pożyczki, nawet jeśli będziemy w stanie ją spłacić.

Osoby zadłużone mogą jednak starać się o pożyczki w instytucjach pozabankowych, które nie sprawdzają zdolności kredytowej swoich klientów. Firmy pożyczkowe oferują szybkie pożyczki dla zadłużonych, gdyż nie mają obowiązku weryfikowania swoich klientów pod kątem wysokości dochodów i ilości poprzednich kredytów oraz sprawdzania ich historii Czytaj dalej

Gdzie można otrzymać pożyczkę nie mając zdolności kredytowej?

Niekiedy, gdy potrzebujemy pilnego wsparcia finansowego, okazuje się, że nie możemy wziąć kredytu w banku, gdyż nie posiadamy zdolności kredytowej. Bank może bowiem stwierdzić, że nasze zadłużenie jest zbyt duże i odmówić nam udzielenia kolejnej pożyczki, nawet jeśli będziemy w stanie ją spłacić.

Osoby zadłużone mogą jednak starać się o pożyczki w instytucjach pozabankowych, które nie sprawdzają zdolności kredytowej swoich klientów. Firmy pożyczkowe oferują szybkie pożyczki dla zadłużonych, gdyż nie mają obowiązku weryfikowania swoich klientów pod kątem wysokości dochodów i ilości poprzednich kredytów oraz sprawdzania ich historii Czytaj dalej

Czy bezrobotny może otrzymać kredyt?

Powszechnie wiadomo, że kredyty bankowe nie są dostępne dla osób bezrobotnych. Banki są w stanie pożyczyć pewne kwoty osobom, które nie mają stałego zatrudnienia, jednak muszą one otrzymywać regularne przelewy na konto osobiste – umożliwia to weryfikację ich dochodów. Niektóre osoby pozostające bez stałej pracy nie są jednak w stanie udokumentować żadnego źródła dochodów i nie mają możliwości wzięcia nawet niewielkiego kredytu w banku.

Osoby bezrobotne mogą jednak skorzystać z rozwiązania proponowanego przez instytucje pozabankowe – pożyczka na dowód bez zaświadczeń jest udzielana nawet osobom bez zatrudnienia, gdyż firmy pożyczkowe nie weryfikują czy ich klienci pracują, czy też nie. Tego typu pożyczki są udzielane jedynie na Czytaj dalej

Porównanie kredytów gotówkowych

Na terenie Polski swoją działalność prowadzi bardzo wiele instytucji finansowych. Posiadają one w swoich ofertach wiele produktów takich jak kredyty gotówkowe przeznaczone na różne wydatki. Dzięki kredytom można dokonać zakupu wielu rzeczy, a także można załatać niespodziewaną dziurę w domowym budżecie itp.

Wybór oferty kredytowej musi być dokładnie przemyślany. Należy zastanowić się nad własnymi możliwościami finansowymi, a także należy zwrócić uwagę na to, czy taka pomoc pieniężna jest niezbędna dla domowego budżetu.
Czytaj dalej

Kto może starać się o kredyt gotówkowy?

Oferta produktów finansowych jest niezwykle bogata w dzisiejszych czasach. Produkty tego typu są oferowane przez banki i pozabankowe instytucje finansowe. Jeśli chodzi o oferty banków to są one atrakcyjniejsze pod względem kosztów, ale trzeba spełnić odpowiednie wymagania ustalone przez instytucję bankową.

O kredyty gotówkowe mogą starać się przede wszystkim osoby pracujące na podstawie umowy o pracę. Banki najbardziej przychylnie patrzą na umowy tego typu podpisywane na czas nieokreślony, ale posiadacze umów na czas określony również mogą liczyć na pewne kwoty kredytów. Należy jednak pamiętać, że większość banków wymaga, aby kredytobiorca pracował dla danego pracodawcy przez minimum 3 miesiące.
Czytaj dalej

Dokumenty potrzebne do otrzymania kredytu gotówkowego

Na polskim rynku produktów finansowych można znaleźć wiele różnych rodzajów kredytów. Są one przeznaczane na pokrycie opłat lub dokonywanie zakupów do domów. Ludzie decydują się również na ich zaciąganie w celu uzyskania środków finansowych na wyjazdy wakacyjne. Nic więc dziwnego, że tak wiele ofert kredytowych cieszy się ogromną popularnością wśród ludzi. Otrzymanie takiego kredytu wiąże się z koniecznością posiadania i przedstawienia bankowi pewnych dokumentów.

Najważniejszym rodzajem dokumentu jest dowód osobisty. Praktycznie wszystkie wnioski o kredyty gotówkowe wymagają podania danych zgodnych z tymi, które zostały zapisane w dowodzie osobistym. Należy podać swoje dane osobowe, numer dowodu osobistego, pesel itp. Pracownik banku musi mieć wgląd do tego dokumentu. Banki przyjmują ich kserokopie. Czytaj dalej

Kredyt gotówkowy – Kredyt-gotowkowy.pl. Przedstawiamy zagadnienia związane z kredyt gotówkowy na witrynie internetowej Kredyt-gotowkowy.pl